Select Page

sustainable solutions for corporate and project issues

TSB

TSB ondersteunt bedrijven met duurzame oplossingen op het gebied van project en procesmanagement. TSB helpt opdrachtgevers met het realiseren van grote technische projecten. Op tijd, binnen budget en met de juiste kwaliteit.

TSB kan daarbij instappen in elke fase van het project. Of het project zich in idee, plan, ontwerp, uitvoering of onderhoud fase bevindt. Ook kunnen we u helpen met het oplossen van een mogelijke impasse in het  project.

Op basis van de kennis en ervaring opgedaan in diverse industrieën kunnen wij uw organisatie helpen met het inrichten van een eigen projectorganisatie of als u reeds een project management organisatie heeft met het efficiënter en effectiever inrichten  daarvan.

Daarbij streven wij altijd naar een duurzame oplossing. Die niet alleen op de korte termijn werkt, maar juist ook op de lange termijn.

Wij leveren advies, maar ook interim management of project medewerkers.

Wie is TSB?

TSB is  in 2005 opgericht door ir. Maurice Teuwen M.Sc. Maurice Teuwen heeft ruim 23 jaar ervaring als manager projecten en project directeur in de petrochemie, infrastructuur, food, chip en bio-afbreekbare plastics industrie.

Na het behalen van zijn ingenieursdiploma werktuigbouwkunde aan de TU Delft heeft hij nog een Master of Science in Management gedaan aan de Boston University in Brussel. Tevens voor DSM aan een MBA-programma deelgenomen aan de Rotterdam School of Management in Rotterdam en bij Stork het management programma bij de Baak.

Na zijn studie vervulde hij diverse management en directie posities in industrieën in zowel Nederland, Europa als het Midden en Verre Oosten bij onder andere DSM, ABB Lummus, NEM, Stork en Sara Lee Douwe Egberts.

Vanuit TSB heeft hij de laatste jaren opdrachten uit gevoerd voor onder andere Plantic, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, AVR van Gansewinkel, Nuon,  ASML, MNO-Vervat en Siemens.

TSB heeft in de loop der jaren een netwerk opgebouwd van ervaren freelance specialisten op het gebied van project management. Denk aan ingenieursbureaus, technici, project voorbereiders, accountants, juristen, claim managers, omgevingsmanagers en communicatie adviseurs.

Wat doet TSB?

TSB biedt interim management en consultancy op het gebied van project management en organisatieadvies.

Bijvoorbeeld:

 

 • Verandermanagement
 • Organisatie advies
 • Project management
 • Analyse project management
 • Opzetten en aanpassen van projectorganisaties
 • Contract en claim management
 • Schrijven van project plan

 •  Project voorbereiding

 • Omgevinganalyse

 • Aanbestedingen

 • Impactanalyse Processen en procedures
 • Teambuilding

 

Vragen waar u mee zit en waar TSB een oplossing voor kan bieden:

 

 •    U heeft te veel projecten hoe komt u aan een ervaren interim project manager om een deel van deze projecten te managen?
 •    Uw project is vast komen te zitten. Hoe komt u hier weer uit met zo min mogelijk, verlies van tijd, geld en kwaliteit?
 •    Relocatie: Een deel van uw productielijn gaat naar een andere locatie; naar het buitenland. Hoe kunt u ervoor zorgen dat er op alle locaties volgens dezelfde werkwijze wordt gewerkt en dat iedereen elkaar taal verstaat?
 •    Hoe zorgt u dat service geen afdeling is maar een mentaliteit wordt binnen uw organisatie?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de project management regels (Prince 2) in de praktijk ook daadwerkelijk worden toegepast zonder dat uw organisatieoverdreven bureaucratisch wordt?
 •   Hoe kan u uw huidige (project) management team zo efficiënt en     effectief mogelijk inzetten?
 • Hoe richt u uw project management afdeling zo efficiënt mogelijk in?

TSB is actief in de volgende sectoren

 • Infrastructuur
 • Petrochemie
 • Energie
 • Industrie
 • Voedsel
 • Chipmaking
rijkswatersaat
Douwe Egberts logo
DSM logo
Plantic logo

Wat is onze visie?

Het uitgangspunt bij alles wat TSB doet is duurzaamheid. Onze visie is dat project management duurzame resultaten moet opleveren. Dus niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Project management in de basis is simpel, er moet een klus geklaard worden voor een bepaald bedrag op een afgesproken tijdstip die beantwoordt aan van te voren helder gespecificeerde doelstellingen.

Belangrijk daarbij zijn:

 • Projectdoelstelling, het uiteindelijk af te leveren product is duidelijk gespecificeerd
 • Team rollen duidelijk zijn
 • Budget/financiën duidelijk zijn
 • Planning realistisch is

Als er halverwege het project veranderingen komen dan heeft dat vanzelfsprekend consequenties voor het budget, de kwaliteit en de tijd en wellicht alle drie.

Grote (infrastructurele) projecten hebben vaak te maken met veel betrokkenen, langzame en complexe besluitvorming, politiek en vele belangen. TSB heeft ruime ervaring met het managen van grote complexe projecten.

Contact

Moerbeihof 3

2661 LV Bergschenhoek

the Netherlands

 

+31 (0) 645296638

 

Verstuur Een Bericht