TSB  Moerbeihof 3, 2661 LV Bergschenhoek, the Netherlands Tel: +31 (0) 10 202 58 83

Wat is onze visie?

voor duurzaam project managementHet uitgangspunt bij alles wat TSB doet is duurzaamheid. Onze visie is dat project management duurzame resultaten moet opleveren. Dus niet alleen nu maar ook in de toekomst.


Project management in de basis is simpel, er moet een klus geklaard worden voor een bepaald bedrag op een afgesproken tijdstip die beantwoordt aan van te voren helder gespecificeerde doelstellingen.


Belangrijk daarbij zijn:


Projectdoelstelling, het uiteindelijk af te leveren product is duidelijk gespecificeerd


Team rollen duidelijk zijn


Budget/financiën duidelijk zijn


Planning realistisch is


Als er halverwege het project veranderingen komen dan heeft dat vanzelfsprekend consequenties voor het budget, de kwaliteit en de tijd en wellicht alle drie.


Grote (infrastructurele) projecten hebben vaak te maken met veel betrokkenen, langzame en complexe besluitvorming, politiek en vele belangen. TSB heeft ruime ervaring met het managen van grote complexe projecten.

  

TSB_Home_NL.html
TSB_Wie.html

wie

TSB_Wat.html

wat

TSB_Waar.html
TSB_Contact_NL.html