TSB  Moerbeihof 3, 2661 LV Bergschenhoek, the Netherlands Tel: +31 (0) 10 202 58 83

Wat doet  TSB?

voor duurzaam project management


TSB biedt interim management en consultancy op het gebied van project management en organisatieadvies. Bijvoorbeeld:

•   Schrijven van project plan

•   Project voorbereiding

  1.   Aanbestedingen

•   Omgevinganalyse

  1.   Impactanalyse

  2.   Processen en procedures

  3.   Teambuilding

•   Verandermanagement

•   Organisatie advies

•   Project management

•   Analyse project management

•   Opzetten en aanpassen van

     projectorganisaties

•   Contract en claim management

Vragen waar u mee zit en waar TSB een oplossing voor kan bieden:

  

  1.   U heeft te veel projecten hoe komt u aan een ervaren interim project

     manager om een deel van deze projecten te managen?

  1.   Uw project is vast komen te zitten. Hoe komt u hier weer uit met zo

     min mogelijk, verlies van tijd, geld en kwaliteit?

  1.   Relocatie: Een deel van uw productielijn gaat naar een andere locatie; naar

     het buitenland. Hoe kunt u ervoor zorgen dat er op alle locaties volgens

     dezelfde werkwijze wordt gewerkt en dat iedereen elkaar taal verstaat?

  1.   Hoe zorgt u dat service geen afdeling is maar een mentaliteit wordt

     binnen uw organisatie?

•   Hoe zorgt u ervoor dat de project management regels (Prince 2) in de

     praktijk ook daadwerkelijk worden toegepast zonder dat uw organisatie

     overdreven bureaucratisch wordt?

  1.   Hoe kan u uw huidige (project) management team zo efficiënt en

     effectief mogelijk inzetten?

•   Hoe richt u uw project management afdeling zo efficiënt mogelijk in?

TSB_Home_NL.html
TSB_Wie.html

wie

wat

TSB_Waar.html
TSB_Visie.html
TSB_Contact_NL.html